1. Jezus’ liefde zichtbaar in Zijn ogen

In drie bijeenkomsten staan we in Almere Haven stil bij de vraag hoe Jezus liefde zichtbaar is voor ons. Dit naar aanleiding van de samenkomsten in de lijdenstijd, de tijd voordat het Pasen is.

Jezus’ liefde zichtbaar:
1. in Zijn ogen
2. in Zijn handen
3. door Zijn woorden

Dat Jezus een oogje op ons mensen heeft is wel duidelijk. Zijn hart ging uit naar een verloren wereld; en als je inzoomt in het Woord, dan zie je dat Jezus blik gericht is op elk individu.

Een goed voorbeeld hiervan vinden we in Johannes 9:1 waar we van Hem lezen: ‘In het voorbijgaan zag Hij een mens, blind van de geboorte af.‘ Er leven zoveel mensen in eenzaamheid. Hoe vaak lopen we als mensen niet aan elkaar voorbij zonder dat we ‘gezien’ zijn. In het voorbijgaan zag Hij een mens. Reden genoeg om erbij stil te staan!
Dat Jezus niet meedoet aan het (geestelijk) bestempelen van mensen lees je in het vervolg. Jezus ziet en reageert op de nood van de mens.

Ook in de meest heftige en benauwende situaties laat de Bijbel ons Jezus in de ogen kijken. Als Hij verraden is door discipel J en daarna zich gevangen liet nemen is daar discipel P! P(etrus), het haantje de voorste, komt polshoogte nemen. Jezus hoort discipel P(etrus) drie keer achter Zijn rug (om) zeggen dat hij Jezus niet kent en niet wil kennen. En terwijl de haan kraait draait Jezus zich om en kijkt Petrus aan. Petrus brak, ging naar buiten en huilde hartstochtelijk.
Wat was er te lezen in Jezus’ ogen? Het staat er niet. Nee, Hij sprak geen oordeel; geen hatelijk woord. Jezus sprak niet, maar spiegelde Zijn ziel met die van Petrus.

Een blik zegt meer dan duizend woorden…
Misschien moeten we meer ‘kijken’ in plaats van ‘spreken’!

Lees verder

Advertenties

God you’re money of you’re money God?

IMG_1704

Wij westerlingen hebben geld veelal tot onze eerste levensbehoefte gemaakt. Veel van onze broeders en zusters in Haïti hebben Jezus als hun eerste levensbehoefte. Zou de bovenstaande woordspeling, die ik een leider van een van de kerkelijke denominaties in Haïti hoorde zeggen, voor ons gelden (zie titel)?

Misschien probeer ik teveel een compromis te zoeken, God dienen en het geld (mammon). Terwijl Jezus mij allang heeft geleerd dat dit onmogelijk is.

Gelukkig zit God, van wie de hemel en de aarde en alles wat daarop of daarin is is, helemaal niet aan Zijn spullen vast, maar heeft Hij elke prijs over om Zijn schatten van kinderen te adopteren en thuis te halen.

20130113-162545.jpg

Lees verder

Ik kan mezelf niet echt zijn…

In het leven kunnen anderen al snel een druk op je leggen, wat jij ‘behoort’ te doen. Zo hoor je te denken, zo hoor je te praten, dit en dat hoor je te doen. Hierdoor loop je als mens een groot gevaar. We zitten namelijk maar al te snel gevangen in onze afhankelijkheid van de goedkeuring van mensen, in plaats dat we de goedkeuring van God zoeken. In de Bijbel vinden we hier een indrukwekkend voorbeeld van. Veel Joodse leiders zijn tot geloof in de Heere Jezus Christus gekomen, maar uit angst voor de Farizeeën kwamen ze er niet voor uit. Angst om de synagoge uitgezet te worden. Wat was nu hun diepe drive om hier niet voor uit te komen? Je leest het in Johannes 12:43: ‘Ze hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God‘.

Ook gedachten van anderen nemen we zo maar over als de onze, zonder ze nauwkeurig te onderzoeken. Je slikt de mening of de reden van de ander zonder deze te betwijfelen of er überhaupt bij na te denken.

Laat je niet overleveren tot het verstand van een ander, maar scherp jezelf juist door die ander.

Lees verder

Kappen met offeren?!

Brengen wij offers aan God?
Dankoffers die onze dank voor het grote offer van God Zelf tonen.
Koning Jezus is het meer dan waard om alles aan te offeren;
dus ik zeg: DOEN!
Toch is het goed om onszelf te onderzoeken of deze offers echt voortkomen uit liefde voor God.
Anders zijn ze onvolkomen en is het serieus de vraag of we zo’n offer wel moeten brengen.
Door onvolkomen offers, welke voortkomen uit geen liefde voor God,
wordt Gods Naam niet geheiligd, Zijn wil niet gedaan en zien we er niet naar uit dat Gods Koninkrijk komt.