Dream the dream of God!

Wat is dat nou voor een Amerikaanse titel, Bert? Ja, het is nu je dit leest tijd om achterover te gaan zitten om te dromen. Dromen over het werk in Gods Koninkrijk! Een mooier rijk is er niet om ambassadeur van te zijn, toch?! Hierbij een blog speciaal voor alle kinder- en jongerenwerkers.

Het spannende van een droom is dat het vaak een soort zeepbel is. Plop… Weg issie!

Dit is nu juist hét onderdeel wat je niet tegenkomt in een droom van God. Gods droom is een plan wat verwezenlijkt zal worden! Gods droom is de komst en uitbreiding van het Koninkrijk der hemelen. En jij, jij mag als werker een onderdeel van deze mega droom zijn!

Bill Wilson w- Kids

Om toch even in Amerika te blijven… (leuk droomvakantieoord voor tieners, toch?!) Het getuigenis van Bill Wilson, een kinderwerker die samen met zijn medewerkers tienduizenden kinderen per week bereikt met het evangelie van Jezus Christus, heeft mij diep geraakt. Een man die veel geleden heeft om deze kids te bereiken. Hij is bespot, beschoten, met messen in zijn rug gestoken. Waarom? Omdat hij kinderen het evangelie vertelt. Toch ging hij door. Nu is zijn lichaam op. Zelf denkt hij niet lang meer te leven. Wat een schitterende schakel mocht hij zijn in de grote droom van God voor New York!

Wat is de opdracht?
Vertel de kinderen de roemrijke daden van God, zodat ze hun vertrouwen op God zullen stellen en Zijn geboden bewaren.” (Ps.78:2-7)
Augustinus, een inspirerende broeder die al jaren bij God is, zei eens: “Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden.” Brandt het liefdesvuur van de Heilige Geest in je hart? Weet: Gods werk gaat door! Zijn droomplan staat vast en wordt meer en meer realiteit!

Farmer holding grain

In Gods droomplan schakelt Hij juist jouw doelgroep volop in! Vroeger en nu! Betrek daarom (kinderen en) jongeren (nog) meer bij het werk. En zie in ze iets gaan ontwikkelen en bloeien!

Daarnaast roept de Bijbel ons nadrukkelijk op om op zoek te gaan naar het verlorene.

Een paar nadenkers voor ons als werkers:
– Is er in zicht waar de verdwaalde jongeren zijn?
– Zijn mensen bereid om de vuilnisbelten op te gaan om ze op te zoeken?
– Zijn we geïnteresseerd in de jongere als geheel of alleen in zijn geestelijke kant?
– Stimuleren we kids hun vrienden mee te nemen, gastvrij te zijn, zich te geven voor de ander?
– Wat is je diepe motivatie en doel in het kinder- en jongerenwerk? Waar droom je van?
– Is het programma onze basis of de droom van God? Gaat het ons net als God om het hart van de jongeren?

Jezus gaf het voorbeeld, Hij kwam om een relatie tot stand te brengen en niet om een goed programma te gaan draaien! Investeer daarom in de jongeren! Wat heb jij en wat heb ik over voor jongeren? Blijven we in onze veilige zone of gaan we die uit?

Ga de uitdaging aan door jezelf volledig te geven voor de grootste droom ooit: Dream The Dream of God!

Advertenties

Vreugde-vol-leven…

Vreugdevol

‘Zit je beker-vreugde-vol?’
Is jouw vreugde gerelateerd aan de omstandigheden van je leven? Als mensen zoeken we iets waar we echt blij van worden. Iets dat levensvreugde geeft. Dat heb je nodig, toch?! Toch constateer ik dat mensen meer liefde hebben voor genot dan voor God. Veelal tijdelijke vreugde, die zo maar weg kan zijn. Veel mensen strijden voortdurend tegen vreugdeloosheid. Depressie is onderweg om volksziekte nummer één te worden. Ontevreden, depressief en pessimistisch gedrag past bij iemand die in het duister wandelt; een mens de het volle zicht heeft op ‘ikke’ en niet op ‘IK BEN’! Eindeloos kunnen we rondlopen met ‘had ik maar’-gedachten… Wint de satan met zijn helse deprimerende ‘had ik maar’ boodschap, of (over)wint God je met Zijn vreugde? Verheug je in Hem, in Zijn liefde, in Zijn genade.

Er is geen reden voor een christen om niet vol vreugde te zijn!
Redenen te over zijn hiervoor te noemen:
– Iedere dag zijn we weer dichter bij de live ontmoeting met de HEERE.
– Iedere dag beloofd God ons (bege)leiding en bescherming.
– Iedere dag weer geeft God ons alles wat wij nodig hebben, nl. JEZUS!
– Iedere dag wordt er volop winst geboekt in het Koninkrijk van God!
– etc. Lees verder

(na)Praten of Verkondigen, een groot verschil!

Toen ik begon met spreken worstelde ik met het feit dat er relatief weinig gebeurde op de verkondiging. Tot een broeder, wel genaamd ‘de prins der predikers’ mij aanwees waar de schoen wrong. Na het leren van deze les is er veel veranderd. Daarom wil ik deze les ook aan jou meegeven, of je nu namens de Koning spreekt tegen 3 of 3000 mensen.

Charles Haddon Spurgeon tegen jonge predikers:
Geliefden, heb werkelijk geloof in het woord van God, en in haar kracht om te behouden.
Ga de preekstoel (het podium) niet op om de waarheid te prediken terwijl je zegt: ‘Ik hoop dat er iets goeds uit voortkomt’. Maar geloof vol vertrouwen dat het niet leeg zal terugkeren, maar het eeuwige doel van God moet uitwerken.

Spreek niet alsof het evangelie misschien wel enige kracht zou kunnen hebben, maar misschien ook niet. God zendt je om een verrichten van wonderen te zijn; zeg daarom tegen de geestelijk lamme: ‘In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en wandel’, en mensen zullen opstaan en wandelen.

Maar als je zegt: ‘Ik hoop, beste man, dat Jezus Christus in staat zal zijn om je te doen opstaan en wandelen’ zal onze Heere zijn wenkbrauwen fronsen over je onterende woorden. Je hebt Hem vernederd, je hebt Hem naar beneden gehaald tot het niveau van je ongeloof; en Hij kan geen grote werken door je verrichten.

Spreek moedig, want als je spreekt door de Heilige Geest, kun je niet tevergeeft spreken. 

ONTKIEM! Nu of nooit?!

Als mensen zijn we meestal meer gericht op uitwerkingen die op korte termijn zichtbaar zijn.
Hoe zit dit in het evangelisatiewerk?

In mijn jeugd dacht ik bijna alleen maar aan resultaten op korte termijn.
En korte termijn was dan tot max. 1 maand na de ‘strooidatum’.
Tot ik mijzelf de vragen ging stellen, zoals:
Mag het een groeiproces zijn of moet het BENG, nu terstond gebeuren?
En als er NU iets moet gebeuren, wat moet er dan allemaal gebeuren?

Stel je voor: je komt met een zaadje aanlopen, je werpt het op de grond en… BENG! een mega boom knalt eruit. Een soort geestelijke oerknal ofzo. Tja, nu ik het schrijf bedenk ik mij hoe een kromme gedachte het is. Toch kan het zaad van het Evangelie een enorm zichtbare uitwerking op korte termijn hebben. Sluit dit vooral niet uit! Het ontstekingsproces kan versneld gaan. Lees verder

Wil de echte Leider opstaan?!

Leiderschap, hét onderwerp van zakelijk Nederland en soms zelfs in kerkelijk Nederland.

Leiders, helden die het gepresteerd hebben een grote actie succesvol geleid te hebben, een miljarden concern te hebben opgezet of een land te hebben gered van een oorlog. Talloze leiders zijn ons voorgegaan en worden genoemd in een geschiedenisboek. Andere leiders proberen anno 2012 het hoofd boven water te houden of juist vol glitter en glamour de status van hun ego te verhogen. Voordat we vragen aan de echte leider ‘om op te staan’ eerst een aantal kenmerken van de echte leider!
Lees verder