Dream the dream of God!

Wat is dat nou voor een Amerikaanse titel, Bert? Ja, het is nu je dit leest tijd om achterover te gaan zitten om te dromen. Dromen over het werk in Gods Koninkrijk! Een mooier rijk is er niet om ambassadeur van te zijn, toch?! Hierbij een blog speciaal voor alle kinder- en jongerenwerkers.

Het spannende van een droom is dat het vaak een soort zeepbel is. Plop… Weg issie!

Dit is nu juist hét onderdeel wat je niet tegenkomt in een droom van God. Gods droom is een plan wat verwezenlijkt zal worden! Gods droom is de komst en uitbreiding van het Koninkrijk der hemelen. En jij, jij mag als werker een onderdeel van deze mega droom zijn!

Bill Wilson w- Kids

Om toch even in Amerika te blijven… (leuk droomvakantieoord voor tieners, toch?!) Het getuigenis van Bill Wilson, een kinderwerker die samen met zijn medewerkers tienduizenden kinderen per week bereikt met het evangelie van Jezus Christus, heeft mij diep geraakt. Een man die veel geleden heeft om deze kids te bereiken. Hij is bespot, beschoten, met messen in zijn rug gestoken. Waarom? Omdat hij kinderen het evangelie vertelt. Toch ging hij door. Nu is zijn lichaam op. Zelf denkt hij niet lang meer te leven. Wat een schitterende schakel mocht hij zijn in de grote droom van God voor New York!

Wat is de opdracht?
Vertel de kinderen de roemrijke daden van God, zodat ze hun vertrouwen op God zullen stellen en Zijn geboden bewaren.” (Ps.78:2-7)
Augustinus, een inspirerende broeder die al jaren bij God is, zei eens: “Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden.” Brandt het liefdesvuur van de Heilige Geest in je hart? Weet: Gods werk gaat door! Zijn droomplan staat vast en wordt meer en meer realiteit!

Farmer holding grain

In Gods droomplan schakelt Hij juist jouw doelgroep volop in! Vroeger en nu! Betrek daarom (kinderen en) jongeren (nog) meer bij het werk. En zie in ze iets gaan ontwikkelen en bloeien!

Daarnaast roept de Bijbel ons nadrukkelijk op om op zoek te gaan naar het verlorene.

Een paar nadenkers voor ons als werkers:
– Is er in zicht waar de verdwaalde jongeren zijn?
– Zijn mensen bereid om de vuilnisbelten op te gaan om ze op te zoeken?
– Zijn we geïnteresseerd in de jongere als geheel of alleen in zijn geestelijke kant?
– Stimuleren we kids hun vrienden mee te nemen, gastvrij te zijn, zich te geven voor de ander?
– Wat is je diepe motivatie en doel in het kinder- en jongerenwerk? Waar droom je van?
– Is het programma onze basis of de droom van God? Gaat het ons net als God om het hart van de jongeren?

Jezus gaf het voorbeeld, Hij kwam om een relatie tot stand te brengen en niet om een goed programma te gaan draaien! Investeer daarom in de jongeren! Wat heb jij en wat heb ik over voor jongeren? Blijven we in onze veilige zone of gaan we die uit?

Ga de uitdaging aan door jezelf volledig te geven voor de grootste droom ooit: Dream The Dream of God!

Advertenties

Ik kan mezelf niet echt zijn…

In het leven kunnen anderen al snel een druk op je leggen, wat jij ‘behoort’ te doen. Zo hoor je te denken, zo hoor je te praten, dit en dat hoor je te doen. Hierdoor loop je als mens een groot gevaar. We zitten namelijk maar al te snel gevangen in onze afhankelijkheid van de goedkeuring van mensen, in plaats dat we de goedkeuring van God zoeken. In de Bijbel vinden we hier een indrukwekkend voorbeeld van. Veel Joodse leiders zijn tot geloof in de Heere Jezus Christus gekomen, maar uit angst voor de Farizeeën kwamen ze er niet voor uit. Angst om de synagoge uitgezet te worden. Wat was nu hun diepe drive om hier niet voor uit te komen? Je leest het in Johannes 12:43: ‘Ze hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God‘.

Ook gedachten van anderen nemen we zo maar over als de onze, zonder ze nauwkeurig te onderzoeken. Je slikt de mening of de reden van de ander zonder deze te betwijfelen of er überhaupt bij na te denken.

Laat je niet overleveren tot het verstand van een ander, maar scherp jezelf juist door die ander.

Lees verder

Verlepte takkenzooi / kleurrijke bloemenzee

Het is niet belangrijk om van naam christen te zijn; het is het ultieme doel om één met Christus te zijn.

Toelichting ‘één met Christus zijn’:
Christus Zelf legt het uit met voorbeeld van een plant. Een takje kun je enten. Onder de juiste omstandigheden gaat dit groeien en bloeien. Zeker wanneer het takje vastgegroeid is aan de plant of boom waarin hij is geënt. De levenssappen naar en door de tak stromen en er ontstaat vrucht. Deze vrucht ontstaat niet als de tak los van de boom op de grond blijft liggen. Daar ontstaat enkel een takkenzooi van!

Zo is het ook met christen zijn. Je bent pas christen als je één bent met Christus; dan kun je groeien, bloeien en vrucht dragen.

Het klopt dus iets niet wanneer wij als christenen weinig uitstralen, er levenloos uitzien; het is niet goed als christenen niet enthousiast over Christus zijn.

Een christen is één met de Levende, met Christus en daarom draagt hij vrucht. Is hij dat niet, dan zal er geen vrucht zijn en komt hij niet tot zijn doel.

Lees verder

Alleen dankbaar voor geld, goed en food…?!

1. Kun je de bewering ‘Als we op dankdag alleen dankbaar zijn voor geld, goed en food, dan verlagen we de Allerhoogste tot een soort ‘mammon’ nader uitleggen?


In onze Westerse maatschappij zoeken we het volmaakte leven in geld, goed en food. We zijn volop bezig met  het voeden van onze ego. Het ‘ik’-gerichte denken is ongelofelijk groot en sterk. Als ik het wat betreft GGF goed heb, dan kan ik God tenminste danken. 

De vraag is of we het met zo’n levensstijl wel zo goed hebben, al hebben we genoeg geld, goed en food!

Het gaat helemaal niet om ‘ikke’, het gaat om HEM! God is, met eerbied gesproken, geen ‘goed’ Die er in de eerste plaats is om ons te bedienen. Wij zijn er om Hem te (be)dienen, te eren! In goede tijden en in slechte tijden…

Kiezen is verliezen! Tenzij je echt leert kiezen…

Praktische tip in het maken van keuzes

 

Veel jongeren geven aan het moeilijk te vinden om rein te blijven in een wereld die enorm aan je trekt. Lastig, om juist hierin een schoon leven televen. Zoals iemand het zei: ‘Bert, ik heb problemen met het maken van juiste keuzes’. Herkenbaar natuurlijk. Wie heeft hier geen moeite mee… Toch, geloof ik dat er mogelijkheden zijn om met Gods hulp wel de juiste keuzes te maken!

Het is belangrijk om jezelf iedere dag voor te nemen om 100% voor God te leven en de keuzes met/voor Hem zal maken!
Hoe kan ik dit doen? Zo maar een tip:
1. Richt je leven 100% op Christus (iedere dag weer). Wat zou Hij doen of wat wil Hij dat ik zal doen.
2. Neem je voor in je hart om je niet te besmetten met ….. en voor God te leven
3. Spreek het uit, kom er voor uit dat je heel concreet deze keuze gemaakt hebt.
4. God zal je helpen en zegenen in het zetten van al deze stappen!
Pas het maar eens toe op het gebied van je verleidingen! En vergeet niet, dit kan alleen 100% in afhankelijkheid van de Koning!
Voorbeeld uit Gods Woord, de Bijbel: 
Daniël 1:8,9 Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen.

STOPPEN met SHOPPEN!

Als we iets begeren schaffen we het (zo mogelijk) aan. Dit wil ik, dat wil ik, dus koop ik het.
Ook zijn we mondig genoeg om aan te geven hoe we iets willen.

Als we kritisch ons leven observeren dan moeten we constateren dat ons westerse shopgedrag overal in is doorgedrongen. Ik betrapte mij erop dat het ook doorgedrongen is in mijn christenzijn. Terwijl God er alles aan gedaan heeft om de relatie tussen ons tot stand te brengen, probeer ik in mijn onderbewustzijn de relatie te gebruiken voor mijn ego.

Shopgedrag in hemelse sferen…
Met mijzelf voorop, zie ik talloze christenen gaan shoppen bij God. We proberen met ons verlanglijstje de winkelwagen vol te krijgen, want we hebben het hard nodig. Alles brengen we bij God en we belijden er erg vroom bij dat we het zelf niet kunnen pakken, maar dat het gegeven moet worden! Toch durven we te pleiten op de belofte bidt en u zal gegeven worden of wat u ook zult vragen in Mijn naam, Ik zal het doen!

Bizar dat we deze beloften gebruiken voor onze ego. Hoe goed bepaalde begeerten ook kunnen zijn, toch kan ik ons shopgedrag absoluut niet goedkeuren. Een relatie gebruiken om er voor jezelf winst uit te halen is niet echt een relatie die gebaseerd is op liefde. Terwijl God Zijn Zoon gegeven heeft voor jou, probeer je er nog winst uit te halen ook.

Wanneer ik bij mijn ouders kom merk ik dat mij NIETS tekort komt. Moeders begint te zorgen, pa begint een fijn gesprek.  Soms overvol, met nog het een en ander meegekregen voor onderweg rij ik dankbaar naar huis.
In de relatie naar God toe, merkte ik dat mijn vragenlijst ongezond was. Typisch westers. Ikke, ikke… Hoe is dat bij jou? Hoe gezond is jouw relatie met de Allerhoogste God en Vader?

De HEER is mijn Herder, mij ontbreekt van alles…!
Naar buiten toe zijn sommigen er zelfs open over: ‘Ik heb God er al zo vaak om gevraagd, maar niets ontvangen…’ Regelmatig hoor ik ’n diepe verontwaardiging achter deze woorden. Alsof een product al maanden in bestelling is en hij nu nog niet binnen is.
Hallo! Je praat tegen PAPPA! Ongelofelijk hoe we zelfs de meest eenzijdig tot stand gebrachte relatie die maar denkbaar is zo kunnen misbruiken. Van harte zingen: ‘De HEER is mijn Herder, mij ontbreekt niets’ is er niet meer van. Er ontbreekt ons nog zoveel…!

Misschien wordt het hoog tijd, dat je God moet gaan leren kennen als onze Vader die in de hemel is!
Wanneer jij en ik op bezoek bij VADER zijn geweest, dan weet ik het zeker dat we vol naar huis terug zullen gaan! Vol van Zijn liefde, Zijn genade in de zekerheid dat Hij alles zal geven wat we nodig zullen hebben.

Van SHOPPER tot DELER!
Dan zullen we gaan veranderen en gaan uitdelen! De karren zullen vol met spullen zitten waar anderen ook veel aan hebben! Artikelen waar de maatschappij een chronisch tekort aan heeft. Producten waar iedereen van jong tot oud op zit te wachten. Een run op deze unieke producten zal uitbreken als jij een uitdeler wordt van VADERS liefdegaven! Als de redactie van Telegraaf, NOS of NU.nl dan slim is maken ze er hot-news van! Werkelijk WERELDNIEUWS!

Helaas beseffen we nog te weinig dat we het meest gelukkig zijn als we bij God Zijn en onszelf laten vullen met ZIJN liefde(gaven).
Ga terug naar de Vader en kap met het shopgedrag in de hemelse sferen!
‘DankUwel Heere dat U zoveel geduld heeft met een liefdeloze shopper als ik ben!’