God focust op wil en verstand

focus

God doet veelal een beroep op je wil en je verstand. De duivel (incl de zonde – verleiding) mikt het meer op je emoties en gevoelens!

Let wel, het gaat hier om het praktische leven als christen. Je hebt door genade de Heere leren kennen. Hij vormt jouw wil meer en meer naar Zijn wil en legt Zijn gedachten in jouw gedachte. De uitwerking hiervan wordt uiteraard zichtbaar in je gevoelens en emoties.
Wanneer God tot mij komt in mijn leven, dan merk ik dat Hij mij wil veranderen door mijn wil om te buigen of mijn verstand te verlichten en niet zozeer om mij een goed gevoel te geven.
Wanneer satan in mijn leven komt, dan merk ik dat hij mij wil verleiden door mijn gevoelens en emoties heen. De beslissing moet impulsief genomen worden, want stel je voor dat er over nagedacht kan worden…, dan is zijn poging mislukt.

In het leven van iedere dag is het belangrijk om te zien waar de duivel ons op aanvalt! Het begeren van een vrucht, om als God te zijn… Het voelt even goed, maar als je er verstandelijk over nadenkt is het bij aanvang al gedoemd te mislukken. Denk ook aan het intense verlangen wat we als mensen kunnen hebben naar alcohol, drugs, geld, macht en sex. Dit doe je puur op basis van emotie.

Lees verder

Advertenties