De ultieme uitdaging van een christen

bench

Breng Jezus in de lauwheid
Breng Jezus in het ziek zijn
Breng Jezus in het sterven
Breng Jezus in de pijn

Breng Jezus in de werkloosheid
Breng Jezus in de strijd
Breng Jezus in de eenzaamheid
Breng Jezus in de onenigheid

Breng Jezus in de wereld
Breng Jezus in de kerk
Breng Jezus in de crisis
Breng Jezus op je werk

Kort samengevat:
Breng Jezus!

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen. 

Advertenties