CV

Doel

Het inspireren van mensen, hen gepassioneerd te leiden van A naar Beter.

Ervaring

Wijkpastor | wijkcöordinator bij Hart voor Haven                  nov 2012 tot heden

Opzetten van en leiding geven aan Hart voor Haven, een jonge, eigentijdse, christelijke kerk die zich inzet voor de bloei van stadsdeel Haven en waar iedereen welkom is. Hart voor Haven is onderdeel van christelijke Gemeente de Wegwijzer.

Artistiek Leider | dirigent bij Chr. Koor ’Jigdaljahu’                 april 2014 tot heden

Jigdaljahu is een koor van 120 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 35 jaar. Ze treden op in de grootste kerken en concertzalen van ons land en zingen op bovengemiddeld niveau, zie www.jigdaljahu.nl.

Eigenaar Nspire[d] | creatieve onderneming                        januari 2001 tot heden

Samen met zijn vrouw Christa is Bert actief in deze creatieve onderneming. Werkzaamheden van Nspire[d]: componeren van muziek en uitvoeren op projectbasis op oa radio & tv; mensen inspireren dmv spreekbeurten in heel Nederland; stichtingen en bedrijven een betere en passende uitstraling geven (grafisch design). www.nspired.nu

Vrijwilligerswerk

Lid Commissie van Toezicht Penitiare Inrichting Almere          december 2015 tot heden

De Penitentiaire Inrichting (PI) Almere is een Gevangenis en Huis van Bewaring voor mannelijke gedetineerden. Er werken zo’n 250 personeelsleden en er verblijven maximaal 360 gedetineerden. Een commissie van toezicht (CvT) is een bij wet ingestelde groep mensen die toezicht houdt op het reilen en zeilen binnen een justitiële inrichting. De CvT is een onafhankelijke commissie, kijkt mee over de schouders van de directeur en oefent toezicht uit vanuit de maatschappij. Dit is van belang vanwege de afhankelijke positie van justitiabelen.

Landelijk Spreker bij Compassion                                    januari 2013 tot heden

Wat begon in 1952 met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 1,9 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werken we in 25 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief. Als een van de sprekers (ambassadeurs) ben ik betrokken bij dit bijzondere werk om kinderen te bevrijden van armoede.

Bekwaamheden

Door derden op LinkedIn onderschreven: Public Speaking, Coaching, Nonprofits, Personal Development, Leadership, Marketing Strategy, Music. In maart 2014 werd Bert benoemd tot ’Almeerse Engel’.

Deze informatie is overgenomen van het LinkedIn profiel van Bert Noteboom

Advertenties