De nood is groot…!

 

Senior and young holding handsHet onrecht in ons land is groot. De eenzaamheid om te snijden, de ouderenzorg traumatisch. Vele mensen zijn kansloos, gehandicapten worden opgesloten, kinderen worden gekleineerd en verwaarloosd, anderen kapot gepest. Jongeren worden in een burn-out geperst door het systeem van prestatiedrang. Chronisch zieken zijn een last in onze samenleving. Vluchtelingen worden door medeburgers behandeld alsof ze parasieten zijn die liever doodgewenst als welkom geheten worden. Onze wellust heeft ons afgestompt, materialisme heeft het leven uit onze ziel geperst, egoïsme heeft ons van binnenuit kapot gemaakt. Mensen heel dichtbij, in ons gezin, in onze gemeente, in onze straat liggen beroofd, en berooid als vuil langs de kant van de levensweg. Tallozen liggen te wachten op een wonder… Continue reading “De nood is groot…!”

Advertenties

1. Jezus’ liefde zichtbaar in Zijn ogen

Uitnodiging Bijeenkomst HvH
http://www.hartvoorhaven.nl

In drie bijeenkomsten staan we in Almere Haven stil bij de vraag hoe Jezus liefde zichtbaar is voor ons. Dit naar aanleiding van de samenkomsten in de lijdenstijd, de tijd voordat het Pasen is.

Jezus’ liefde zichtbaar:
1. in Zijn ogen
2. in Zijn handen
3. door Zijn woorden

Dat Jezus een oogje op ons mensen heeft is wel duidelijk. Zijn hart ging uit naar een verloren wereld; en als je inzoomt in het Woord, dan zie je dat Jezus blik gericht is op elk individu.

Een goed voorbeeld hiervan vinden we in Johannes 9:1 waar we van Hem lezen: ‘In het voorbijgaan zag Hij een mens, blind van de geboorte af.‘ Er leven zoveel mensen in eenzaamheid. Hoe vaak lopen we als mensen niet aan elkaar voorbij zonder dat we ‘gezien’ zijn. In het voorbijgaan zag Hij een mens. Reden genoeg om erbij stil te staan!
Dat Jezus niet meedoet aan het (geestelijk) bestempelen van mensen lees je in het vervolg. Jezus ziet en reageert op de nood van de mens.

Ook in de meest heftige en benauwende situaties laat de Bijbel ons Jezus in de ogen kijken. Als Hij verraden is door discipel J en daarna zich gevangen liet nemen is daar discipel P! P(etrus), het haantje de voorste, komt polshoogte nemen. Jezus hoort discipel P(etrus) drie keer achter Zijn rug (om) zeggen dat hij Jezus niet kent en niet wil kennen. En terwijl de haan kraait draait Jezus zich om en kijkt Petrus aan. Petrus brak, ging naar buiten en huilde hartstochtelijk.
Wat was er te lezen in Jezus’ ogen? Het staat er niet. Nee, Hij sprak geen oordeel; geen hatelijk woord. Jezus sprak niet, maar spiegelde Zijn ziel met die van Petrus.

Een blik zegt meer dan duizend woorden…
Misschien moeten we meer ‘kijken’ in plaats van ‘spreken’!

Continue reading “1. Jezus’ liefde zichtbaar in Zijn ogen”