Huis, tuin en keukengeloof – deel 7

RADICALE KEUZE

Hoe gaan wij om met het geloof in ons huis, in de tuin en in de keuken? Gewoon als we met ons gezin bijeen zijn…?

De kwestie is eenvoudig. Er zijn veel gezinnen die nooit gezond kunnen worden totdat een aantal ingrijpende veranderingen plaatsvinden in de structuur van ons (gezins)leven.

Echter dit vraagt een radicale keuze! Vandaag en niet morgen…

Continue reading “Huis, tuin en keukengeloof – deel 7”

Advertenties

Huis, tuin en keukengeloof – deel 6

JA MAAR

Ik voelde bij het lezen van de voorgaande delen dat u zult denken JA MAAR… We zullen de ‘ja maar’ gedachten benoemen; graag wil ik er ook even op reageren:

– Als ik thuis kom, ben ik moe
Maak geen excuses om dit over te slaan. De Heer Jezus was na een dag wandelen, een nacht van lijden nog niet te moe om te sterven voor jou, durven we dan de moeheid als excuus gebruiken? En… Nodigt Hij vermoeiden juist niet uit om tot Hem te komen? Misschien goed om het delen met vrouw en kinderen en dat een ander dan voor je bidt. Zo leren kinderen ook hun dagelijkse ‘zorgen’ op Hem te werpen!

– Er is ruzie in mijn gezin!
Er is geen betere plek en timing om God en elkaar vergeving te vragen. Continue reading “Huis, tuin en keukengeloof – deel 6”

Huis, tuin en keukengeloof – deel 5

Praktische Bijbelse vormgeving van gezinsgodsdienst

Samen God aanbidden is de basis, het fundament, van de opvoeding.

Gezinsgodsdienst is werkelijk contact hebben over de dingen van God, met je gezin. Vanwege schroom, ‘het onbekende’, drukte en individualisme heeft dit belangrijke onderdeel een zeer magere plek in veel christelijke gezinnen. Wanneer een gezin compleet is en samen de Heere wil dienen, worden de mannen door God opgeroepen om familie aanbidding te implementeren in de huizen. God vraagt ​​het van ons als hoofd van onze gezinnen. U heeft een positie van autoriteit binnen het gezin, niet als hun maatje, vriend of vriendin, maar als hun profeet, priester en koning, waarin u hen de weg dient te wijzen naar God.

Prikkel: Mannen, geeft u als priester in het gezin, leiding aan de aanbidding in de huizen? Of schuift u dit af op uw vrouw omdat u zich anders te kwetsbaar op moet stellen?

Continue reading “Huis, tuin en keukengeloof – deel 5”

Huis, tuin en keukengeloof – deel 4

Voordat we gaan kijken naar de vorm waarin we het gezamenlijk dienen van de Heere kijken we eerst naar de Bijbelse opdracht.

Deuteronomium 6 geeft de opdracht om de HEERE lief te hebben met HEEL uw, hart, ziel, krachten!
Dit in niet alleen iets van het eerste testament, maar heel de Bijbel doordringt ons hiervan.
Daarom enkele citaten uit Kolossenzen 3:

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
Alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Continue reading “Huis, tuin en keukengeloof – deel 4”

Huis, tuin en keukengeloof – deel 2

Gods gezinsplan

In deel 1 liet ik zien dat God in Zichzelf (in de Goddelijke Drie-eenheid) een gezin is.
Vader en Zoon zijn samen één. Jezus zegt het zelf: ‘Ik en de Vader zijn een!’ [Johannes 10:30]
Een bijzonder gegeven, vader en zoon vormen samen een eenheid. De praktijk is zo vaak anders.

Beseffen wij dat het Gezin, Gods spiegelbeeld in deze maatschappij is?

God heeft Zijn beeld in de mens gelegd. Dat was niet compleet, want de gemeenschap was hierin niet zichtbaar. Toen maakte God uit die man een vrouw. Samen vormde zijn een eenheid. God schiep als een eenheid een nieuwe eenheid: man en vrouw (adam en eva). Letterlijk dus gemaakt uit één mens! Man en vrouw met liefde voor elkaar. Zo vormen ze samen een eenheid*. Gericht op elkaar; gericht op het dienen, ondersteunen, liefhebben van de ander. En omdat ze God en elkaar liefhebben zijn ze niet op zichzelf maar op God en de ander gericht.

Willen we leren bouwen aan onze gezinnen, dan hebben we een goed, volmaakt voorbeeld nodig.
Daarom richten wij ons nu niet op de praktijk van 2012, maar op Gods plan met het gezin.

Continue reading “Huis, tuin en keukengeloof – deel 2”