Spreekt Jezus mij zalig?!

sermon_on_the_mount_carl_bloch-e1296500203637
Is het je ook al eens opgevallen wie Jezus zalig spreekt?
Kijk eens mee:
– de armen van geest
– die treuren
– de zachtmoedigen
– die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid
– de barmhartigen
– de reinen van hart
– de vredestichters
– die vervolgd worden om de gerechtigheid
– als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij
Mount
Kortom:
Jezus spreekt niet zalig de mens die gericht is op zijn ego.
Jezus spreekt niet zalig hij die zijn knieschijven kapot bidt.
Jezus spreekt niet zalig de mens die vol passie kerkdiensten bezoekt.
Jezus spreekt niet zalig de mens die het Woord kent en er van houdt.

Jezus spreekt zalig wie verdrukking ten deel is;
en mensen die zich inzetten voor (het recht van) de ander…

Jezus spreekt zalig
– de mensen die lijden:
Een van de belangrijkste doelen van lijden dat ons aan het wankelen brengt is dat het een onwankelbaar geloof tot uitwerking heeft en onze hoop volkomen in Christus zal zijn (zie Romeinen 5:2-4). Door het lijden bereidt God ons voor op een uitbarsting van heerlijkheid na de dood.

– de mensen die voor het zwakke opkomen, de vredestichters, de mensen die gerechtigheid zoeken.
Velen die opkomen voor het zwakke, voor het recht worden zelf met de dood bedreigd, maar door Jezus ZALIG gesproken.

Misschien heb jij een heel religieus systeem gebouwd in je denken rondom de vraag hoe je zalig kunt worden. Ik wil je oproepen om in Jezus naam te strijden voor recht en gerechtigheid en het lijden te dragen in te wetenschap dat God (voor)ziet.
Advertenties

Door jou – een open deur

Zoals je hebt gemerkt heeft de reis naar Haïti voor mij een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Graag wil ik hiervan vertellen, mocht je hierover meer willen weten neem gerust contact met mij op.

Als (voorlopige) afsluiting van de serie blogs uit Haïti een gedicht.
Ik ben helemaal geen type voor gedichten, maar deze raakte mij:

eten

Hoe kan ik God danken,
als Hij mij slechts te eten en te drinken geeft?
Als mijn naaste honger lijdt en dorst,
hoe kan ik dan zeggen:
Heer dank voor deze spijzen?

Continue reading “Door jou – een open deur”

Kindertrauma’s in Syrië | *onrecht*

media_xl_1391103

Wat een onrecht gebeurt er in de wereld.
Terwijl er meer dan een politiek spel gaande is waar we ogenschijnlijk weinig controle op hebben, zien we de wereld kapot gaan.

Kinderen zijn hiervan veelal het meest de dupe.
Vanmorgen raakte mij deze uitzending over de ernstige situatie van kinderen in Syrië.

Hoe staat God hierin? Hoe kijkt Hij er tegenaan?
Vindt Hij er iets van en als Hij er iets van vindt, want vindt Hij dan?