4. Bevrijding? Het is mogelijk!

Als Israël enorm vastzit, spreekt God in Jesaja 52 over een knecht. Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen – zo zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Jes. 53. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Jesaja profeteerde dit, maar o.a. Johannes was een ooggetuige. Hij zag het gebeuren op Golgotha, dat is hoofdschedelplaats, het dodenrijk! Kijk nu eens mee over de schouder van deze ooggetuigen! Vanuit alle vier de evangeliën nemen we één van de kruiswoorden van Jezus! En je zult zien, het is genoeg voor jouw bevrijding! Continue reading “4. Bevrijding? Het is mogelijk!”

Advertenties

3. Hoe herken ik satan in mijn leven?

Duisternis in je leven, onverklaarbare angsten, diepe haat tegen God. Satan is meester erin. Eindeloze (geloofs)twijfel, waar je maar niet uitkomt. Onvrede en onrust. Lopend met je ziel onder je arm. Gebonden, vastgebonden in een dodencel, wachtend tot je in je ellende sterft en voor altijd bij satan bent. Wat heeft satan te bieden? Fake, na-aperij! Satan is de aap van God. Al het mooie van God maakt hij na, maar het is fake! Macht, geld, sex, ? , ?, alles probeert hij te misbruiken of kapot te maken.

Hij is de vorst van de leugen. Leugen op leugen fluistert hij in, zodat je het niet door hebt. Het is namaak, maar bijna onzichtbaar. Het is zo verleidelijk maar vreselijk giftig. Zo giftig dat het dodelijk is en wij zonder REDMIDDEL allemaal voor eeuwig verloren zijn!

Weet dat je niet hoeft vast te zitten! Weet dat God Zélf wil dat je totaal vrij komt van satans machten. Al ben je christen, toch kun je vastzitten aan de verleidelijke dingen van satan.

Heb je al last van hem? Zo niet, dan zit je nog helemaal vast in de duisternis. Zo ja, dan ben je een prooi voor hem omdat God aan je trekt! Omdat jij eruit wil. Omdat je in gedachten al op zoek bent naar de oplossing. Hij zal je leven zuur maken!

O Heere God, hoeveel miljoenen mensen zitten niet vast in de netten van satan. Wilt U ons helpen om ze te bevrijden. U roept mij op om mensen te redden omdat ze door de dood gegrepen zijn. Maar hoe? HELP! Wie kan ons bevrijden? Hoe kunnen we bevrijd worden uit de klauwen van satan? (ook benieuwd naar het antwoord? Zie hoofdstuk 3)

2. Wie is satan en wat doet hij?

Satan is een gevallen aartsengel en na zijn machtsgreep de hemel uitgestuurd. Daarbij heeft hij engelen meegenomen. Deze worden gevallen engelen of demonen genoemd. Satan, voor eeuwig als tegenstander van God. Zijn naam zegt het al, satan betekent wie hij is en wat hij doet,  ‘lasteraar’, ‘verzoeker’, ‘scheidingmaker, ‘tegenstander’.

De bestrijder van God. Uit, op macht en totale ondergang van jou en mij. Hij is de onzichtbare macht die mensen van God aftrekt. De macht die jou zand in de ogen strooit. Hij wil je laten geloven in leugens als: vertrouw gerust op een hogere macht, een engel, een geest, maar niet op God. Geloof maar in de kracht van mensen. Satan die mensen, ook kerkelijken / christenen bezet en belast. Belast met zonden, belast met driften, kwaad denken over anderen en over God. Kwaad doen tegen elkaar. Satan die (juist in de kerk?) verdeeldheid zaait. Een machtige en krachtige gevallen engel – die hier vrij spel heeft en rondgaat als een briesende leeuw die op zoek is naar een prooi die hij zal bezetten en zal verslinden…

Het rijk van de duisternis voedt de dingen die het licht niet kan verdragen. Haat, gedachten van (zelf)moord, onreinheid, hoererij, van verleidelijke plaatjes tot de smerigste porno. Satan die laat je jouw vertrouwen stellen op economie en welvaart.

ALLES is best – ALS je maar NIET je vertrouwen op God stelt.

1. Inleiding

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Enige tijd geleden postte ik een serie over ‘Engelen’. Dit n.a.v. vele vragen van jongeren die ik hierover ontvangen had. Nu blijkt juist ook het onderwerp ‘Gevallen Engelen’ veel vaagheid te bevatten. Juist om satan, de boze, te kunnen ontmaskeren in je dagelijkse leven is het noodzakelijk dat je weet wie satan is, welke tactieken hij gebruikt en wat zijn doelen zijn!

Deze blogs zijn er dus niet om satan te promoten of je door hem te laten imponeren. Wil je door een hogere Macht geïmponeerd worden, dan raad ik je aan de Bijbel te lezen en zo inzicht in te krijgen wie de Almachtige is. Jezus Christus heeft aan het kruis bewezen de satan verreweg de baas te zijn. Sinds Zijn opstanding is de hemel gesloten en kan satan daar niet meer komen! Enkel jou en mij zal hij tot de dood toe lastig vallen!

Hoe moet je hier nu mee omgaan? Ik daag je uit om de verschillende delen rustig door te nemen.
Mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Zoek je persoonlijke begeleiding om van gebondenheid in je leven af te komen dan wil ik je vragen persoonlijk contact op te nemen.

Zie op het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!