Depressie… Niets voor jou!

Afbeelding

Als je er iets over meldt op social media, je (mail)box stroomt over. Net als bij het onderwerp pornografie. Ook bij  christenen kom je het volop tegen. Of je er iets tegen kunt doen naast ‘het’ ondergaan of pillen slikken? Ik denk het wel. Bekende punten om aan te werken bij een ‘depressie’ zijn:

  1. Slaap genoeg (gek genoeg veroorzaakt antidepressiva slaapproblemen); let hierbij ook op wat je binnenkrijgt (cafeïne, nicotine en grote hoeveelheden alcohol pakken ook  je lichaamsrust af).
  2. Bouw aan positieve relaties. Als je gevoel aangeeft te willen isoleren, gebruik dan je verstand en maak contact met mensen!
  3. Handen uit de mouwen! Ga wat doen, trek je niet terug achter een scherm, maar ga iets actiefs doen. Heb je toch nog piekergedachten, schrijf ze op en ga verder met de actieve ‘actie’.  Continue reading “Depressie… Niets voor jou!”
Advertenties

Dream the dream of God!

Wat is dat nou voor een Amerikaanse titel, Bert? Ja, het is nu je dit leest tijd om achterover te gaan zitten om te dromen. Dromen over het werk in Gods Koninkrijk! Een mooier rijk is er niet om ambassadeur van te zijn, toch?! Hierbij een blog speciaal voor alle kinder- en jongerenwerkers.

Het spannende van een droom is dat het vaak een soort zeepbel is. Plop… Weg issie!

Dit is nu juist hét onderdeel wat je niet tegenkomt in een droom van God. Gods droom is een plan wat verwezenlijkt zal worden! Gods droom is de komst en uitbreiding van het Koninkrijk der hemelen. En jij, jij mag als werker een onderdeel van deze mega droom zijn!

Bill Wilson w- Kids

Om toch even in Amerika te blijven… (leuk droomvakantieoord voor tieners, toch?!) Het getuigenis van Bill Wilson, een kinderwerker die samen met zijn medewerkers tienduizenden kinderen per week bereikt met het evangelie van Jezus Christus, heeft mij diep geraakt. Een man die veel geleden heeft om deze kids te bereiken. Hij is bespot, beschoten, met messen in zijn rug gestoken. Waarom? Omdat hij kinderen het evangelie vertelt. Toch ging hij door. Nu is zijn lichaam op. Zelf denkt hij niet lang meer te leven. Wat een schitterende schakel mocht hij zijn in de grote droom van God voor New York!

Wat is de opdracht?
Vertel de kinderen de roemrijke daden van God, zodat ze hun vertrouwen op God zullen stellen en Zijn geboden bewaren.” (Ps.78:2-7)
Augustinus, een inspirerende broeder die al jaren bij God is, zei eens: “Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden.” Brandt het liefdesvuur van de Heilige Geest in je hart? Weet: Gods werk gaat door! Zijn droomplan staat vast en wordt meer en meer realiteit!

Farmer holding grain

In Gods droomplan schakelt Hij juist jouw doelgroep volop in! Vroeger en nu! Betrek daarom (kinderen en) jongeren (nog) meer bij het werk. En zie in ze iets gaan ontwikkelen en bloeien!

Daarnaast roept de Bijbel ons nadrukkelijk op om op zoek te gaan naar het verlorene.

Een paar nadenkers voor ons als werkers:
– Is er in zicht waar de verdwaalde jongeren zijn?
– Zijn mensen bereid om de vuilnisbelten op te gaan om ze op te zoeken?
– Zijn we geïnteresseerd in de jongere als geheel of alleen in zijn geestelijke kant?
– Stimuleren we kids hun vrienden mee te nemen, gastvrij te zijn, zich te geven voor de ander?
– Wat is je diepe motivatie en doel in het kinder- en jongerenwerk? Waar droom je van?
– Is het programma onze basis of de droom van God? Gaat het ons net als God om het hart van de jongeren?

Jezus gaf het voorbeeld, Hij kwam om een relatie tot stand te brengen en niet om een goed programma te gaan draaien! Investeer daarom in de jongeren! Wat heb jij en wat heb ik over voor jongeren? Blijven we in onze veilige zone of gaan we die uit?

Ga de uitdaging aan door jezelf volledig te geven voor de grootste droom ooit: Dream The Dream of God!

Gods Koninkrijk, de wereld op z’n kop…

Graag wil ik jullie meenemen in een van de worstelingen die ik doormaak in deze lijdenstijd. Ik ben God dankbaar dat Hij mij inzicht heeft gegeven in mijn levensstijl, maar ook in het ideaal wat Hij mij voor ogen wil houden. Welke op een meesterlijke manier zichtbaar geworden in Zijn Zoon, Jezus! Deze zoektocht is een eerlijke weergave en ik hoop dat het jou ook verder helpt. Neem het onderstaande eens in alle rust door, bijvoorbeeld in de komende lijdensweek.

Centraal staat de vraag: Reken ik mij rijk met deze wereld of ben ik de koning te rijk omdat ik volgeling van Jezus Christus ben?!

comfortzoneZelf merk ik dat ik continu ‘eigen’ veiligheden in mijn leven aan het bouwen ben. Ik creëer een soort comfortzone waarmee ik mijzelf indek. Het tekent gebondenheid aan deze wereld in plaats van de gebondenheid aan Christus. Het brengt mij in een spagaat, want ik weet dat ik mijn veiligheid, mijn kracht, mijn imago en mijn heil alleen vinden kan en vindt in Hem. De toewijding is daardoor begrenst. Toch kies ik er soms weer voor om mijn christenzijn zo te verdraaien dat ik zelfstandig, succesvol en toch vroom kan zijn… Zo graag wil ik achter Jezus aan wandelen en daarom brengt juist dit punt voor mij een stuk lijden en strijd met zich mee.

Confronterend sprak God tot mijn hart:
“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.”

Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden“.

horizontaal denkenHorizontaal denken?
Kies ik voor het horizontale als mijn lifestyle? Mijn behoeften en verlangens moeten vooral overvloedig en snel bevredigd worden, het liefst op elk gebied… Succes in deze wereld hebben; alles moet voor de wind gaan; massa’s vrienden die mij ‘liken’ en vooral veel lol; niet te vergeten een leven in weeldige overvloed van eten, drinken, materialen en een overvloeiende bankrekening (wat ten koste gaat van de ander die leeft in armoede).

Vraagje Bert, “wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?” Tja, het heeft echt wel iets aantrekkelijks in zich, toch mis ik mijn doel wanneer mijn denken vol is van het aardse. Laten we zeggen ‘de horizontale look’. Hoe leef ik mijn leven als christen? Is kruisdragen überhaupt een optie?

Horizontaal kijken?
horizontaal kijkenIedere seconde dat Jezus uit mijn zichtveld is, ben ik als een verdwaald schaap dat zijn ondergang tegemoet gaat. Dan kraam ik allerlei onzin uit en onderneem ik allerlei wanhoopspogingen.

’n Typisch kenmerk die ik bijvoorbeeld bij mijzelf aantref als ik niet naar Jezus, maar naar de (omstandigheden van een) ander, kijk is  dat het gras bij de buurman altijd groener lijkt. Toch klinkt er vanuit de grond van mijn hart deze belijdenis: ‘Nergens is het gras gezonder en beter voor mij dan daar waar de goede Herder mij brengt! En… Al moet ik door een dal van diepe duisternis; ik vrees niet want Hij is met mij.

Een kruis ontstaat daar waar het horizontale denken en het verticale denken haaks op elkaar komen te staan. En is op dat moment de cruciale vraag: ‘kies ik er dan voor om Jezus radicaal te volgen…?!’

Horizon in perspectiefKijken en denken in perspectief
De horizon lijkt ver weg en is toch dichtbij.
Hij is daar waar aarde en hemel elkaar (lijken te) raken,
daar waar hemel en aarde door Hem verenigd worden.

‘…Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.’

“Kom tot Mij … Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Daarom richt ik mijn ogen op Jezus, in geloof; Hij is de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Gefocust op Hem zie ik een totaal ander perspectief. Een verlichtend vergezicht.
Iets wat onbereikbaar lijkt en door Hem toch te bereiken is.
Ik zie duizenden die meereizen. Alles in de wereld, het is voor hen (en mij?) zonder echte ‘waarde’!

Gods Koninkrijk, het is de wereld op z’n kop…

Wil ik mijn blik op Hem gericht houden, dan zit er niets anders op dan met vreugde mijn kruis op mij te nemen en Hem te volgen. Anders raak ik Hem kwijt!

Oja! diep van binnen weet ik het wel…:
In Hem alleen vind ik mijn werkelijke identiteit.
In Hem alleen is er echte rijkdom.
In Hem alleen is er echte vrede en rust.
In Hem alleen is er echte vrijheid.
In Hem alleen is er echte vreugde.

Die Johannes de Heer was zo vreemd nog niet toen hij zong:
Neem de wereld, geef mij Jezus!
Wereldvreugde gaat voorbij.
Maar de liefde van mijn Heiland,
blijft voor eeuwig rijk en vrij.

Refrein
O!  De hoogte, lengte, diepte
van Zijn liefde zonder peil.
Ja!  De volheid van verlossing,
onderpand van ’t eeuwige heil. 

Neem de wereld, geef mij Jezus.
want Zijn troost is heerlijk zoet,
Hij bewaakt mij, geeft mij vrede,
blijft geen duisternis in’t zicht.

Neem de wereld, geef mij Jezus.
Ik weet, Hij stierf voor mij aan ’t kruis.
Ik dank Hem hier en voor eeuwig
wanneer ik Hem zie in het Vaderhuis.

Waar is mijn paraplu?!

rainbow,in,the,rain,rain,smile,umbrella,woman-fd296b47b08a4aa9ef39a77447663927_h

God zegent. Puur genade.
Aan Gods zegen is alles gelegen.
Dat is waar…

Tegelijkertijd is het goed om stil te staan bij de vraag: ‘hoe gaan wij met Zijn zegen om?’
Hard zingend roepen we het uit:
“Stromen van zegen komen als plasregens neer.
zend ons die grote verkwikking, zend ons die heilstroom, o Heer.”

Ja, en dan?
Is Gods zegen werkelijk een grote verkwikking voor je?
Iets waarvan je geniet en in gaat dansen?

Praktijk is:
We nemen in zegentijd structureel een paraplu mee
en zodra we ‘nattigheid’ voelen zetten we hem op…
Continue reading “Waar is mijn paraplu?!”

Is lijden een cadeau van God?

media_xl_793119

Foppe de Haan, de (nog) niet gelovige held, sprak in Bethel Drachten in alle kwetsbaarheid over zijn moeder, die ernstig psychiatrisch patiënt was. Als 18-jarige jongen bezocht Foppe haar regelmatig in de inrichting. Toen hij met de fiets vanaf de inrichting naar huis reed, dacht hij: “Als er dan een lieve Heer is, dan kan Hij dit toch niet toestaan. Dat bestaat gewoon niet!” Zelf zegt hij daarover: “Vanaf dat moment was ik, Foppe de Haan, genezen.”

8fd46e648c

Zelf verloor ik op 19-jarige leeftijd mijn 18-jarige vriendin (zie uitzending EO met Arie van der Veer). Ze stierf na een jaar lang te hebben geleden aan leukemie. Tijdens deze lijdensperiode heb ik sterk Gods kracht ervaren. Hij gaf mij alles wat ik nodig had, inclusief levensvreugde. In deze tijd heeft God mij laten vertrouwen op Zijn Vaderhart. Door Hem ben ik gevormd. Mijn vertrouwensband met Hem is onverbrekelijk geworden.

Hoe kunnen deze uitersten zo extreem divers zijn?
De laatste tijd heeft het lijden in deze wereld en in mijn eigen leven mij bezig gehouden en vond er een doorbraak plaats in mijn denken hierover. Graag wil ik die met jullie delen.

Continue reading “Is lijden een cadeau van God?”

Shocking!!

Zijn wij ervan bewust hoe we met deze aarde omgaan? Het is, zeker bij het zien van dit bewijsmateriaal, wel duidelijk dat de mens op een grandioze wijze de plank volledig mis slaat…

Doelmissers…
We zijn niet alleen zondaren, we zijn ook nog eens de slopers van deze aarde.

1. Jezus’ liefde zichtbaar in Zijn ogen

Uitnodiging Bijeenkomst HvH
http://www.hartvoorhaven.nl

In drie bijeenkomsten staan we in Almere Haven stil bij de vraag hoe Jezus liefde zichtbaar is voor ons. Dit naar aanleiding van de samenkomsten in de lijdenstijd, de tijd voordat het Pasen is.

Jezus’ liefde zichtbaar:
1. in Zijn ogen
2. in Zijn handen
3. door Zijn woorden

Dat Jezus een oogje op ons mensen heeft is wel duidelijk. Zijn hart ging uit naar een verloren wereld; en als je inzoomt in het Woord, dan zie je dat Jezus blik gericht is op elk individu.

Een goed voorbeeld hiervan vinden we in Johannes 9:1 waar we van Hem lezen: ‘In het voorbijgaan zag Hij een mens, blind van de geboorte af.‘ Er leven zoveel mensen in eenzaamheid. Hoe vaak lopen we als mensen niet aan elkaar voorbij zonder dat we ‘gezien’ zijn. In het voorbijgaan zag Hij een mens. Reden genoeg om erbij stil te staan!
Dat Jezus niet meedoet aan het (geestelijk) bestempelen van mensen lees je in het vervolg. Jezus ziet en reageert op de nood van de mens.

Ook in de meest heftige en benauwende situaties laat de Bijbel ons Jezus in de ogen kijken. Als Hij verraden is door discipel J en daarna zich gevangen liet nemen is daar discipel P! P(etrus), het haantje de voorste, komt polshoogte nemen. Jezus hoort discipel P(etrus) drie keer achter Zijn rug (om) zeggen dat hij Jezus niet kent en niet wil kennen. En terwijl de haan kraait draait Jezus zich om en kijkt Petrus aan. Petrus brak, ging naar buiten en huilde hartstochtelijk.
Wat was er te lezen in Jezus’ ogen? Het staat er niet. Nee, Hij sprak geen oordeel; geen hatelijk woord. Jezus sprak niet, maar spiegelde Zijn ziel met die van Petrus.

Een blik zegt meer dan duizend woorden…
Misschien moeten we meer ‘kijken’ in plaats van ‘spreken’!

Continue reading “1. Jezus’ liefde zichtbaar in Zijn ogen”