1. Jezus’ liefde zichtbaar in Zijn ogen

Uitnodiging Bijeenkomst HvH
http://www.hartvoorhaven.nl

In drie bijeenkomsten staan we in Almere Haven stil bij de vraag hoe Jezus liefde zichtbaar is voor ons. Dit naar aanleiding van de samenkomsten in de lijdenstijd, de tijd voordat het Pasen is.

Jezus’ liefde zichtbaar:
1. in Zijn ogen
2. in Zijn handen
3. door Zijn woorden

Dat Jezus een oogje op ons mensen heeft is wel duidelijk. Zijn hart ging uit naar een verloren wereld; en als je inzoomt in het Woord, dan zie je dat Jezus blik gericht is op elk individu.

Een goed voorbeeld hiervan vinden we in Johannes 9:1 waar we van Hem lezen: ‘In het voorbijgaan zag Hij een mens, blind van de geboorte af.‘ Er leven zoveel mensen in eenzaamheid. Hoe vaak lopen we als mensen niet aan elkaar voorbij zonder dat we ‘gezien’ zijn. In het voorbijgaan zag Hij een mens. Reden genoeg om erbij stil te staan!
Dat Jezus niet meedoet aan het (geestelijk) bestempelen van mensen lees je in het vervolg. Jezus ziet en reageert op de nood van de mens.

Ook in de meest heftige en benauwende situaties laat de Bijbel ons Jezus in de ogen kijken. Als Hij verraden is door discipel J en daarna zich gevangen liet nemen is daar discipel P! P(etrus), het haantje de voorste, komt polshoogte nemen. Jezus hoort discipel P(etrus) drie keer achter Zijn rug (om) zeggen dat hij Jezus niet kent en niet wil kennen. En terwijl de haan kraait draait Jezus zich om en kijkt Petrus aan. Petrus brak, ging naar buiten en huilde hartstochtelijk.
Wat was er te lezen in Jezus’ ogen? Het staat er niet. Nee, Hij sprak geen oordeel; geen hatelijk woord. Jezus sprak niet, maar spiegelde Zijn ziel met die van Petrus.

Een blik zegt meer dan duizend woorden…
Misschien moeten we meer ‘kijken’ in plaats van ‘spreken’!

foto
Een tiener, hoorde deze boodschap
en zocht er een passende foto bij.
#prachtig

Aan het kruishout geslagen, in een voortdurend gevecht om adem, leed Jezus aan de hevigste pijnen. In dit lijden vervalt Hij niet in zelfmedelijden, maar ziet Hij om naar de ander! Hij ziet vriend en vijand, bid voor ze en spreekt tot ze.

En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.

Jezus ziet mensen die bijeengekomen zijn rondom Hem. Deze mensen laat Hij niet troosteloos omhoog kijken, maar draagt ze op elkaar in de ogen te kijken. Hij stelt een nieuwe familie samen. Jezus ogen staan tijdens Zijn lijden en sterven stil bij ‘de mens’. Hij verbind Zijn moeder en de discipel die Hij het meest liefhad met elkaar. De start van de grootste familie ooit! De uitwerking van het oogcontact tussen vrouw en discipel schept niet alleen een band, het schept ook verantwoordelijkheid. Wanneer we elkaar in de ogen kijken beseffen we onze verantwoordelijkheid naar de ander toe.

Een blik in Jezus ogen, het is levensveranderend.

Een Amerikaanse professor in de psychologie toonde aan dat wanneer we elkaar diep in de ogen kijken je sympathie t.o.v. de ander zal toenemen. Toen ik begin januari oog in oog stond met mensen in extreme armoede, schiep dit oogcontact voor mij niet alleen een band en wat symphatie, maar ook een verantwoordelijkheid die mij levenslang bij zal blijven.

Hoe kijken wij naar elkaar?
Hoe kijken wij naar onze medemens?

Ook voor Almere Haven is Jezus gekomen om mensen te verbinden aan elkaar!
Beseffen wij dat ieder mens in Almere (Haven) gezien wil worden?! Is er in onze westerse samenleving nog oog voor elkaar?  Het is mijn gebed en verlangen dat Jezus liefde zichtbaar zal zijn in onze ogen en dat deze levenshouding zijn uitwerking niet zal missen.

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent U mij, U weet waar ik ga,
U volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor Uw ogen!
Psalm 139:1

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s