Alleen dankbaar voor geld, goed en food…?!

1. Kun je de bewering ‘Als we op dankdag alleen dankbaar zijn voor geld, goed en food, dan verlagen we de Allerhoogste tot een soort ‘mammon’ nader uitleggen?


In onze Westerse maatschappij zoeken we het volmaakte leven in geld, goed en food. We zijn volop bezig met  het voeden van onze ego. Het ‘ik’-gerichte denken is ongelofelijk groot en sterk. Als ik het wat betreft GGF goed heb, dan kan ik God tenminste danken. 

De vraag is of we het met zo’n levensstijl wel zo goed hebben, al hebben we genoeg geld, goed en food!

Het gaat helemaal niet om ‘ikke’, het gaat om HEM! God is, met eerbied gesproken, geen ‘goed’ Die er in de eerste plaats is om ons te bedienen. Wij zijn er om Hem te (be)dienen, te eren! In goede tijden en in slechte tijden…

Kunnen wij, westerlingen, God nog dankbaar zijn voor Zijn genade?! Voor Zijn geduld met ons?! Voor Zijn trouw aan ons?!

In heel de Bijbel wordt er gewaarschuwd voor afgoderij. De mammon, geldgod, is altijd actueel geweest. Zo ook nu, anno 2011, waar mensen full-time bezig zijn zich zorgen te maken om de koers van de euro en de economie van de wereld. 

Zijn we God dankbaar voor Zijn zegeningen? Hebben we de van God ontvangen zegeningen geteld?! Het gaat in de eerste plaats om de Godsvrucht! Wat heb je aan alle welvaart? 1 Timotheus 6 leert ons: Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.
Het is daarom goed dat we voor alles wat we ontvangen hebben de Gever bedanken, God, de Schepper van alle dingen!

2. Beleven we dankdag nog op de juiste manier?

Ik spreek niet voor anderen. Maar… de dankdag is een prachtige gelegenheid om gezamenlijk als christenen de Koning der koningen te danken! 

Om samen met alle broeders en zusters de opbrengsten van het achterliggende jaar te investeren in het Koninkrijk van God!

Samen te vieren dat God goed is en ons genadig is geweest! U bent ons land goedgezind geweest, HEERE!
Handelingen 4 schetst ons prachtig hoe mensen daar dagelijks dankdag vierden! En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. En Joses, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, een Leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen.

3. Moet het niet iedere dag ‘dankdag’ zijn voor een christen?


Natuurlijk! Zie mijn vorige antwoord ;-)! Deze houding van dankbaarheid (Hand. 4) komt voort uit een leven met God. Echter is het goed om Koning Jezus op zo’n extra dankdag te danken voor alles!
De gemeente juist tijdens zo’n dag te trainen in de Bijbelse leer rondom dankbaarheid en (uit)delen! En de Heere, wat Hij ons eerst heeft gegeven, in Zijn handen terug te geven!

Als ik het goed navertel is dankdag ook afgeleid van het oogstfeest. In het oude testament vieren ze meerdere malen in een jaar oogstfeesten. 

Exodus 34 en Leviticus 23 zeggen hier meer over! Het bekende loofhuttenfeest is bijvoorbeeld het laatste oogstfeest voor de winter. 
In september / oktober wordt dit gevierd nadat de druivenoogst is binnengehaald.
Het hele volk Israel looft dan op indrukwekkende wijze de HEERE voor Zijn grootheid en de ontvangen opbrengst.

Prachtig toch, zo’n dag om de Heere te loven en te danken?! Ik zou zeggen – doe dit met regelmaat, zo niet dagelijks!

4. Bert, wil je nog iets kwijt over het onderwerp dankdag?


Ikdenk dat God ons in 2011 deze les van Paulus wil leren: Beveel de rijken (en dat zijn WIJ!) in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.

Het CIP interview is een gevolg van een tweet (een bericht op Twitter). Ook het Reformatorisch Dagblad heeft het overgenomen.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s